Pokročilé softwarové nástroje ve stavebním inženýrství
Advanced software tools in civil engineering
CZ.1.07/2.2.00/15.0142

 

Logo VUT
Logo VSB
Logo CDV
Logo IPM
Logo CVUT
     

Cíle projektu:

Cílem projektu je vytvoření platformy poskytující vzdělávací, konzultační a expertní služby v oblasti využívání programových produktů doplňujících proces projektování. Jedná se zejména o simulace dopadů projektů v oblasti bezpečnosti, zatížení životního prostředí a vlastností návrhů v hraničních provozních podmínkách, geografické vlastnosti projektů a vizualizaci návrhů.

Hlavní témata jsou následující:

  • Simulační nástroje

    Simulace dopravního proudu umožňuje posouzení návrhu dopravního řešení z hlediska kapacit komunikací i kvality dopravy, hlukového a emisního zatížení okolí a změn dopravního zatížení na dotčených tazích. Simulace dynamiky davu a šíření požáru v uzavřených prostorách - s ohledem na současný vývoj bude v dohledné době toto posouzení nutnou součástí návrhů. Současná teorie evakuační dynamiky vedla k vytvoření programových celků, které umožňují analýzu procesů v panickém davu a návrh zlepšení bezpečnostních aspektů v projektech. Simulace chování konstrukcí podrobených dynamickému zatížení (větrné poryvy, zemětřesení ap.)

  • Geografické informační systémy (GIS)

    Zejména u staveb s velkým dopadem na krajinu (dopravní stavby, úpravy vodních toků) je důležité využívání systémů GIS pro preprocessing i postprocessing návrhu s ohledem na povodňová rizika, dopravní kongesce v dopravních špičkách, odhady škod při nepříznivých soubězích zatížení ap.

  • Moderní vizualizační metody

    Realistická vizualizace návrhu se začleněním do zástavby (terénu) je dnes běžně vyžadována, kvalifikace projektantů v této oblasti je však zatím nedostatečná.

   
 
     Hledej
   
   
 
 
 
     Novinky
   2. Února 2011
   Probíhá plnění stránek informacemi

 


 

 


ESF logolink